เข้าเยี่ยมโรงงานในเครือเซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

เข้าเยี่ยมชมดูงานและพูดคุยการพัฒนาการผลิตครบวงจรที่และได้มาตรฐานกับเจ้าหน้าที่ บริษัทในเครือเซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 169,899