ปี พ.ศ 2538  ก่อตั้งบริษัทเป็นโรงงานขนาดเล็ก มีพนักงาน 20 คน รับผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป สำหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก

ปี พ.ศ. 2540  ติอต่อลูกค้าโดยตรงและรับผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปครบวงจรเป็นครั้งแรก

ปี พ.ศ. 2541  เริ่มผลิตเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีภายใต้ Brand ของตัวเองเป็นครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2546-2552  ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีให้กับซุปเปอร์สโตร์ชื่อดัง อาทิเช่น Tesco Lotus , Big-C , คาร์ฟูร์

ปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน  เป็นฐานการผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีและเด็กให้กับ Brand ชั้นนำในเครือบริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด อาทิเช่น LEE, 4X4, Manchester United, Puppet ฯลฯ นอกจากนี้บริษัทได้เริ่มต้นผลิตและออกแบบชุดยูนิฟอร์มเครื่องแบบให้กับองค์กร บริษัทและห้างร้าน อาทิเช่น ร.พ.บำรุงราษฎร์, ชุดเครื่องแบบพนักงาน สินค้า เครื่องสำอางในกลุ่มเครือ ELCA, สโมสรตำรวจ, สินค้าพรีเมี่ยมของหน่วยราชการกองทัพอากาศ ฯลฯ

ปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน  ร่วมเป็นฐานการผลิตให้กับสินค้า Brand ดังของประเทศไทย อาทิเช่น Flynow Outlet, AIIZ และสินค้า House Brand ในเครือโรบินสันทุกสาขา

 ปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน  เริ่มเปิดตลาด Southeast Asia นำเสนอรูปแบบสินค้าครบวงจรเพื่อเป็นฐานการผลิตให้กับ Local Brand และกลุ่มสินค้ายูนิฟอร์ม เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ อาทิเช่น ชุดยูนิฟอร์ม, หมวก, กระเป๋า, เข็มขัด

 

 

 

 

 

 
     
 

VF Corporation Field Auditor Code of Integrity Ethics

 

บริษัท ทัยวิฆเนศ เบส จำกัด

ผู้ให้บริการ ผลิตเสื้อโปโล เสื้อโปโลพนักงาน เสื้อยืด ชุดยูนิฟอร์ม

เรามีกำลังการผลิตและบุคคลากรที่มีประสบการณ์ สามารถรองรับแผนงาน ควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยระบบงานผลิตสินค้าคุณภาพระดับสากล กับมาตรฐาน *วีเอฟ คอร์เปอเรชั่น เป็นเครื่องการันตีเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงมาตรฐานการผลิตที่ดีของเรา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-321-4139

 

 

  *วีเอฟ คอร์เปอเรชั่น = หลักปฏิบัติสากลทั่วโลกซึ่งเป็นของบริษัท วีเอฟ คอร์เปอเรชั่น ซึ่งหลักปฏิบัติทั่วโลกนี้ ใช้บังคับทุกหน่วยงานที่ผลิตสินค้าให้กับ วีเอฟ คอร์เปอเรชั่น, บริษัทในเครือ, แผนก, หรือสาขาของบริษัท รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่ วีเอฟ และบริษัทผู้รับเหมา, ตัวแทน และผู้จัดการของ วีเอฟ เป็นเจ้าของ, ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วีเอฟ  คอร์เปอเรชั่น"
ในขณะที่ วีเอฟ คอร์เปอเรชั่น ตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย, ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานประกอบการนั้นๆมีอยู่มากมายทั่วโลก หลักปฏิบัติต่อไปนี้จึงเปรียบเสมือน ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน ที่โรงงานและ "หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วีเอฟ คอร์เปอเรชั่น" ทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจกับ วีเอฟ คอร์เปอเรชั่นได้
วีเอฟ คอร์เปอเรชั่น ใคร่ขอสนับสนุนให้บรรดาผู้รับเหมา, ตัวแทน และผู้จัดการ หาวิธีปฏิบัติให้ได้ดียิ่งขึ้นกว่าหลักปฏิบัติที่มีเหล่านี้และเสริมสร้างการปฏิบัติการที่ดีเยี่ยมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดทั่วทั้งสถานประกอบการ โดยทุกที่ต้องติดประกาศหลักปฏิบัติทั่วโลกนี้ หรือหลักปฏิบัติอื่นๆที่ทัดเทียมกันนี้ ไว้ตามสถานที่ๆเป็นจุดหลักหรือจุดใหญ่ๆทุกแห่งโดยต้องแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของลูกจ้างด้วย
กฎหมายและข้อบังคับ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วี เอฟ คอร์เปอเรชั่นทุกแห่ง ต้องประกอบการตามกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศนั้นๆที่ตนดำเนินการอยู่ รวมไปถึงกฎหมายการจ้างแรงงาน, ค่าจ้าง, ชั่วโมงในการทำงาน, ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจ้าง, สิ่งแวดล้อม, การจ้างแรงงานต่างด้าว, และภาพลักษณ์ของโรงงานด้วย
วัยสำหรับการจ้างงาน
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วีเอฟ คอร์เปอเรชั่นทุกแห่ง ต้องว่าจ้างแรงงานที่อายุไม่ต่่ำกว่า 15 ปี หรือ 14 ปี ในกรณีที่เป็นไปตามแนวทางขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายท้องถิ่นที่ให้ใช้ข้อยกเว้นดังกล่าวได้ หรือวัยสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือวัยต่ำสุดที่กฎหมายกำหนด แล้วแต่วัยใดจะสูงกว่ากัน หน่วยงานที่ได้รับอนุญาติของ วี คอร์เปอเรชั่นทุกแห่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทั้งปวง ว่าด้วยการจ้างแรงงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งชั่วโมงในการทำงานและสภาพแวดล้อมของการทำงาน
แรงงานที่ถูกบังคับ
พนักงานในหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วีเอฟ คอร์เปอเรชั่นทุกแห่ง จะต้องไม่ใช่แรงงานที่ไม่สมัครใจหรือถูกบังคับด้วยการผูกมัดใดๆ ทั้งในทางสัญญาหรือโดยประการอื่น
ค่าแรงและผลประโยชน์
วีเอฟ คอร์เปอเรชั่น ตระหนักดีว่าค่าแรงนั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วีเอฟ คอร์เปอเรชั่นทุกแห่งต้องจ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้างของตนอย่างยุติธรรม โดยการให้ค่าตอบแทนที่ประกอบด้วยค่าแรงและผลประโยชน์ต่างๆที่อย่างน้อย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่ำสุดที่กฎหมายได้กำหนดบังคับเอาไว้ ลูกจ้างของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาติของ วีเอฟ คอร์เปอเรชั่นทุกแห่ง ต้องได้รับเอกสารทางบัญชีที่ชัดเจนสำหรับงวดการว่าจ้างทุกงวด และลูกจ้างต้องได้รับค่าตอบแทน สำหรับการทำงานล่วงเวลาอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายท้องถิ่นได้กำหนด
ชั่วโมงการทำงาน
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วี เอฟ คอร์เปอเรชั่นทุกแห่ง ต้องดูแลให้แน่ใจว่าชั่วโมงการทำงานที่ลูกจ้างทำงานตามกำหนดเวลาปกตินั้น จะต้องไม่เกินจำนวนหรือมากกว่า (ก)ขอบเขตของกฎหมายที่ว่าด้วยชั่วโมงการทำงาน จำนวนชั่วโมงการทำงาน จำนวนชั่วโมงการทำงานปกติ และจำนวนชั่วโมงการทำงาน ล่วงเวลา ในขอบเขตอำนาจการปกครองที่หน่วยงานนั้นๆดำเนินการผลิตอยู่ หรือ (ข)60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมทั้งชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา(ยกเว้นในสถานการณ์ทางธุรกิจที่พิเศษผิดปกติเท่านั้น) ลูกจ้างต้องได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่ตอนว่าจ้าง ถ้าการทำงานล่วงเวลาเป็นสิ่งต้องบังคับและถือเป็นส่วนวหนึ่งของเงื่อนไขการว่าจ้าง ลูกจ้างทุกคนจะต้องมีสิทธิ์ได้หยุดงานอย่างน้อย 1 วันทุกระยะการทำงาน 7 วัน
สิทธิในการคบหาสมาคมและการต่อรองเจรจา
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วีเอฟ คอร์เปอเรชั่นทุกแห่ง จะต้องรับรู้ และเคารพสิทธิของลูกจ้างในการสมาคมและการต่อรองเจรจา ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นๆ โดยลูกจ้างจะไม่ถูกคุกคาม ข่มขู่ ก่อกวน รังควาญ หรืออาฆาต
สุขภาพและความปลอดภัย
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วีเอฟ คอร์เปอเรชั่นทุกแห่ง จะต้องจัดหาสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งหมดที่กฎหมายบังคับใช้ สำหรับสุขลักษณะและความปลอดภัยภายในสถานที่ทำงาน ในประเทศหรือชุมชนที่ตนประกอบการอยู่
การเลือกปฏิบัติ
ขณะที่ วีเอฟ คอร์เปอเรชั่น ตระหนักถึงและยอมรับในความแตกต่างกันในด้านขนบธรรมเนียม ปะเพณี และวัฒธรรม การว่าจ้าง รวมถึงการเช่า ค่าตอบแทน สินน้ำใจ ผลประโยชน์ การจ่ายล่วงหน้า การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน ควรบึดหลักตามความสามารถเป็นเกณฑ์ ไม่กระทำโดยใช้ความเชื่อหรือลักษณะเฉพาะส่วนตัวอื่นใด หน่วยที่ได้รับอนุญาตของ วีเอฟ คอร์เปอเรชั่นทุกแห่ง จะต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยสาเหตุจาก เชื้อชาติ, อายุ, สีผิว, ชาติกำเนิด, เพศ, ศาสนา, และแนวนิยมทางเพศ การไร้ความสามารถ หรือปัจจัยอื่นๆที่คล้ายคลึงกันนี้
การก่อกวนรังควาญ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วีเอฟ ทุกแห่ง ต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างทุกคนด้วยการให้ความนับถือและให้เกียรติ ดังนั้นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตชอง วีเอฟ คอร์เปอเรเชั่นทุกแห่ง ต้องไม่ลงโทษทางร่างกาย เพศ ทางจิตใจ หรือการก่อกวนด้วยวาจา การกล่าวให้ร้าย นอกจากนั้นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วีเอฟ คอร์เปอเรชั่นทุกแห่ง ต้องไม่เอาโทษปรับเป็นตัวเงินมาใช้เป็นการลงโทษทางวินัย
สิทธิของสตรี
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วีเอฟ ทุกแห่ง ต้องดูแลลูกจ้างสตรีให้ได้รับการปฏิบัติโดยทัดเทียมกันในทุกๆด้าน รวมถึงผลประโยชน์ ค่าตอบแทน การปฏิบัติ การทำงาน โอกาสในการปรับตำแหน่ง และค่าจ้างให้เท่าเทียมกับลูกจ้างผู้ชาย การทดสอบการตั้งครรภ์ไม่ถือเป็นเงื่อนไชของการว่าจ้าง การลาคลอดบุตร(โดยยึดถือตามหลักกฎหมายของประเทศนั้นๆที่มีอยู่) จะไม่ถูกเลิกจ้างหรือมีผลทำให้ถูกเลิกจ้าง ถูกลดตำแหน่งหรือค่าจ้าง สามารถกลับเข้าทำงานและได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งการจ้างเดิม ลูกจ้างสตรีจะต้องไม่ถูกบังคับให้ใช้่การคุมกำเนิด และต้องไม่ถูกบังคับให้ทำงานมีการสัมผัสกับอันตราย ที่มีผลต่อสุขภาพในการสืบพันธุ์
การทำสัญญาช่วง
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วีเอฟ ทุกแห่ง ต้องไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆแก่ผู้ทำสัญญา ช่วงที่ผลิตสินค้าหรือส่วนประกอบของสินค้าของ วี เอฟ คอร์เปอเรชั่น โดยปราศจากการอนุมัติและอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก วีเอฟ คอร์เปอเรชั่น และจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ทำสัญญาช่วงดังกล่าว ได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติทั่วโลกของ วีเอฟ เหล่านี้แล้วเท่านั้น
การกำกับดูแลและปฏิบัติตาม
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของวี เอฟ ทุกแห่ง จะต้องจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นต่างๆไว้ในที่ทำงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามหลักเหล่านี้ วีเอฟ และบริษัทในเครือของตนจะดำเนินมาตรการตรวจสอบ โดยมีประกาศหรือไม่มีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าในสถานที่ทำการผลิตสินค้า เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตาม" หลักปฏิบัติ "เหล่านี้ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วีเอฟ ทุกแห่ง จะต้องยินยอมให้ผู้แทนของ วีเอฟ คอร์เปอเรชั่น เข้าถึงหน่วยงานการผลิต ประวัติพนักงาน และตัวพนักงานของตนเพื่อทำการสัมภาษณ์ลับได้อย่างเต็มที่ เกี่ยวเนื่องกับการมาเยือนสถานที่เพื่อติดตามกำกับดูแล นอกจากนั้น หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วีเอฟ ทุกแห่ง ยังต้องตอบข้อซักถามอันสมเหตุสมผลกับผู้แทนของ วีเอฟ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในการตรวจสอบโดยทันทีอีกด้วย
การติดประกาศ
หน่วยงานทีได้รับอนุญาตของ วีเอฟ ทุกแห่ง ควรแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกจ้างให้ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานและมาตรการต่างๆ ของสถานที่ทำงานด้วยวิธีต่างๆ และต้องติดประกาศหลักปฏิบัตินี้ตามจุดหลักของสถานที่ทำงานนั้นๆ และต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกจ้างด้วย
ที่พักอาศัยของคนงาน
ที่พักอาศัยคนงานของหน่วยทีไ่ด้รับอนุญาตของ วีเอฟ ทุกแห่ง ต้องจัดหาสถานที่ที่สะอาด ปลอดภัย และต้องมีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ต้องมีความเป็นส่วนตัว มีขนาดที่เพียงพอต่อผู้พักอาศัยทุกคน และต้องจัดให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิลำเนาของประเทศนั้นๆ
มาตรการรักษาความปลอดภัย
นโยบายของ วีเอฟ คอร์เปอเรชั่น กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วีเอฟ ทุกแห่ง ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องหันเหตุร้านต่างๆ รวมถึงการขนส่งสินค้าที่ไม่มีในบัญชีรายชื่อ หรือการลักลอบขนส่งสินค้าออกนอกประเทศ รวมทั้งยาเสพติด วัตถุทางชีววิทยา วัตถุระเบิด สารกัมมันตภาพรังสี วัตถุผิดกฎหมาย และสินค้าลักลอบอื่นๆ
หลักปฏิบัติที่16:สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ วีเอฟ ทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบทุกฉบับ ที่เกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อมในประเทศที่ดำเนินกิจการ ซึ่งจะต้องมีการจัดทำนโยบาย และวิธีปฏิบัติในสถานประกอบการเพื่อเป็นหลักประกันว่า เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การปล่อยอากาศ น้ำ ขยะ วัตถุอันตราย และความเสี่ยงอื่นๆต่อสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่ได้รับอนุญาติของ วีเอฟ ทุกแห่ง จะต้องทำการปรับปรุงอย่างยั่งยืนในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม และต้องดำเนินงานเช่นเดียวกันทั้งในบริษัทผู้จัดหาและผู้รับเหมา การะลเมิดหลักปฏิบัติเหล่านี้ จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของโรงงานที่ละเมิด วีเอฟ คอร์เปอเรชั่น ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินมาตราการที่จำเป็นเพื่อประกันการปฏิบัติตามหลักเหล่านี้ในอนาคต การไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัตเหล่านี้อาจยังผลให้ความสัมพันธ์ระหวาง วีเอฟ คอร์เปอเรชั่น และหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตแห่งนั้น ต้องถูกยกเลิกในบั้นปลายก็เป็นได้

สามารถร้องเรียนทางด้านแรงงานได้ที่ Email : vfa_compliance@vfa.com
Visitors: 169,899